بایگانی‌ ماهانه: شهریور ۱۳۹۳

در باره انجمن

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع تولید کنندگان و مصرف کنندگان نمک تصفیه و  همچنین فراهم نمودن موجبات بهبود کیفیت و بالابردن میزان بهره وری ، انجمن تولید کنندگان نمک تصفیه ایران در...