شرکت سپید یاس فراز

نام شرکت: شرکت سپید یاس فراز 

برند های تجاری: دلچسب و لوتوس

آدرس شرکت : بلوار میرداماد خیابان آقا زاده فرد یا اطلسی نبش خیابان تاجبخش پلاک ۵ طبقه دوم واحد ۴

تلفن:۲۲۹۲۱۲۵۰-۲۲۹۲۱۲۵۱-۲۲۹۲۱۲۵۲

فکس:۲۲۹۲۱۲۵۳

ایمل شرکت:info@syf.ir

وب سایت شرکت:www.syf.ir

توضیحات:

این شرکت در صنعت تولید نمک خوراکی اقدام به راه اندازی واحد تصفیه نمک یٌددار به روش تبلور مجدد با تولید روزانه ۱۲۰ تٌن با خلوص ۸/۹۹% با برند “دلچسب” و” لوتوس “نموده که جزء بهترین برندهای نمک خوراکی در حال حاضر می باشد و بیش از نیمی از محصولات تولیدی در حال حاضر به کشورهای همسایه صادر می شوند، کسب گواهی نامه های بین المللی

نام شرکت: شرکت سپید یاس فراز 

برند های تجاری: دلچسب و لوتوس

آدرس شرکت : بلوار میرداماد خیابان آقا زاده فرد یا اطلسی نبش خیابان تاجبخش پلاک ۵ طبقه دوم واحد ۴

تلفن:۲۲۹۲۱۲۵۰-۲۲۹۲۱۲۵۱-۲۲۹۲۱۲۵۲

فکس:۲۲۹۲۱۲۵۳

ایمل شرکت:info@syf.ir

وب سایت شرکت:www.syf.ir

توضیحات:

این شرکت در صنعت تولید نمک خوراکی اقدام به راه اندازی واحد تصفیه نمک یٌددار به روش تبلور مجدد با تولید روزانه ۱۲۰ تٌن با خلوص ۸/۹۹% با برند “دلچسب” و” لوتوس “نموده که جزء بهترین برندهای نمک خوراکی در حال حاضر می باشد و بیش از نیمی از محصولات تولیدی در حال حاضر به کشورهای همسایه صادر می شوند، کسب گواهی نامه های بین المللی