شرکت معدنی املاح ایران

نام شرکت: شرکت معدنی املاح ایران

برندهای تجاری: تابان – شما

آدرس کارخانه: کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان

تلفن: و فکس: ۲-۴۵۵۲۰۶۰(۰۲۳۳)

آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، کوچه ۶۴، پلاک ۲۹

تلفن:۸۸۰۶۷۸۲۸(۰۲۱)

فکس: ۸۸۰۳۷۰۲۰(۰۲۱)

آدرس سایت شرکت:www.amlah.com
آدرس ایمیل: info@amlah.com

محصولات:

نام شرکت: شرکت معدنی املاح ایران

برندهای تجاری: تابان – شما

آدرس کارخانه: کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان

تلفن: و فکس: ۲-۴۵۵۲۰۶۰(۰۲۳۳)

آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، کوچه ۶۴، پلاک ۲۹

تلفن:۸۸۰۶۷۸۲۸(۰۲۱)

فکس: ۸۸۰۳۷۰۲۰(۰۲۱)

آدرس سایت شرکت:www.amlah.com
آدرس ایمیل: info@amlah.com

محصولات: