شرکت سبزدشت

نام شرکت: مجتمع کشت و صنعت سبزدشت سمنان

برندهای تجاری: نمک تصفیه نیکی سبزدشت

آدرس کارخانه: سمنان، شهرک صنعتی شرق، خیابان کارگر، خیابان همت

تلفن: و فکس: ۱-۳۳۶۵۲۹۹۰ (۰۲۳)

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک ۸۵

تلفن:۶۶۹۳۵۶۷۵ و ۶۶۹۳۹۹۰۸ (۰۲۱)

فکس:۶۶۹۳۲۹۸۸ (۰۲۱)

نام شرکت: مجتمع کشت و صنعت سبزدشت سمنان

برندهای تجاری: نمک تصفیه نیکی سبزدشت

آدرس کارخانه: سمنان، شهرک صنعتی شرق، خیابان کارگر، خیابان همت

تلفن: و فکس: ۱-۳۳۶۵۲۹۹۰ (۰۲۳)

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک ۸۵

تلفن:۶۶۹۳۵۶۷۵ و ۶۶۹۳۹۹۰۸ (۰۲۱)

فکس:۶۶۹۳۲۹۸۸ (۰۲۱)