شرکت نمک تصفیه صدف سپید دلیجان

نام شرکت: شرکت نمک تصفیه صدف سپید دلیجان

برند های تجاری: دوریس – لودیس

 


 

آدرس کارخانه: استان مرکزی ، شهرستان دلیجان، کیلومتر ۴ جاده اصفهان، شهرک صنعتی دلیجان، خیابان بهارستان اول

کد پستی: ۳۷۹۹۱۵۶۹۴۱

شماره تماس: ۴-۰۸۶۴۴۴۳۳۲۲۱

شماره فکس: ۰۸۶۴۴۴۳۳۲۲۵

 


 

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان بخارست، خیابان پنجم، ساختمان پارس، پلاک ۱۵، طبقه ۲ ، واحد ۹

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۳

شماره تماس: ۴۰-۰۲۱۸۸۷۰۳۲۳۸

شماره فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۳۲۵۵

 


 

آدرس وب سایت شرکت : www.sadafsepid.com

آدری ایمیل شرکت: sadafsepid_salt@yahoo.com

 

نام شرکت: شرکت نمک تصفیه صدف سپید دلیجان

برند های تجاری: دوریس – لودیس

 


 

آدرس کارخانه: استان مرکزی ، شهرستان دلیجان، کیلومتر ۴ جاده اصفهان، شهرک صنعتی دلیجان، خیابان بهارستان اول

کد پستی: ۳۷۹۹۱۵۶۹۴۱

شماره تماس: ۴-۰۸۶۴۴۴۳۳۲۲۱

شماره فکس: ۰۸۶۴۴۴۳۳۲۲۵

 


 

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان بخارست، خیابان پنجم، ساختمان پارس، پلاک ۱۵، طبقه ۲ ، واحد ۹

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۳

شماره تماس: ۴۰-۰۲۱۸۸۷۰۳۲۳۸

شماره فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۳۲۵۵

 


 

آدرس وب سایت شرکت : www.sadafsepid.com

آدری ایمیل شرکت: sadafsepid_salt@yahoo.com